Sådan gør du


Vælg de svar som matcher dig og din stilling. Klik herefter "beregn".

I hvilken sektor er du ansat?
Hvad er din alder?
Hvilken type institution/arbejdsplads har du lederansvar for?
Vælg den type, som bedst beskriver din arbejdsplads. Også selvom du kun bruger en del af din arbejdstid på ledelse, eller har en overordnet leder.
Hvem er din nærmeste overordnede?
Er du (vælg den kategori, der bedst matcher dit ledelsesniveau)?
Er du ansat til fast aftenarbejde?
Er du leder for en klub eller et andet tilbud, hvor børnene/de unge og medarbejderne er tilstede efter kl. 17.00?
Del af arbejdstid brugt på ledelse (i procent)?
Hvis din arbejdstid er delt mellem forskellige opgaver, skal du kun medregne den tid, du bruger på egentlige ledelsesopgaver.
Hvor mange år har du arbejdet som leder?
Angiv hvor mange år, du har arbejdet som leder på det pædagogiske område i alt. Hvis du har haft en pause mellem to lederjob, hvor du fx har været pædagog, skal du tælle begge perioder, du har arbejdet som leder.
Har du gennemført en (hel) diplomuddannelse?
Hvor mange ansatte er du leder for?
Har du budget ansvar?
Vælg del/medansvar, hvis du deler budgetansvaret med en kollega/leder, eller hvis du kun er budgetansvarlig for en del af institutionens samlede budget.
Hvor stort er dit lønbudget (angivet i millioner)?Bupl mennesker

Nedre kvartil


Median 


Øvre kvartil


Print