Lønberegner


Lønberegneren giver dig en indikation om, hvad en leder med samme funktion, anciennitet mv. får i løn. Lønberegneren giver ikke et eksakt billede af, hvad du kan forvente i løn, fordi der blandt andet er forskelle fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, beregneren ikke kan tage højde for. Lønberegneren er udviklet på baggrund af svar fra BUPL's ledermedlemmer.

Sådan gør du
Vælg de svar som matcher dig og din stilling. Klik herefter "beregn".

I hvilken sektor er du ansat?

Hvad er din alder?
Hvilken type institution/arbejdsplads har du lederansvar for?
Vælg den type, som bedst beskriver din arbejdsplads. Også selvom du kun bruger en del af din arbejdstid på ledelse, eller har en overordnet leder.
Hvem er din nærmeste overordnede?
Del af arbejdstid brugt på ledelse (i procent)?
Hvis din arbejdstid er delt mellem forskellige opgaver, skal du kun medregne den tid, du bruger på egentlige ledelsesopgaver.
Hvor mange år har du arbejdet som leder?
Angiv hvor mange år, du har arbejdet som leder på det pædagogiske område i alt. Hvis du har haft en pause mellem to lederjob, hvor du fx har været pædagog, skal du tælle begge perioder, du har arbejdet som leder.
Har du gennemført en hel kandidatuddannelse som efteruddannelse?

Har du gennemført en hel diplomuddannelse som efteruddannelse?

Har du budget ansvar?
Vælg del/medansvar, hvis du deler budgetansvaret med en kollega/leder, eller hvis du kun er budgetansvarlig for en del af institutionens samlede budget.
Hvor stort er dit lønbudget (angivet i millioner)?
Hvor mange ansatte er du leder for?Bupl mennesker

Nedre kvartil


Median 


Øvre kvartil


Print