Sådan gør du


Vælg de svar som matcher dig og din stilling. Klik herefter "beregn".

Er institutionen, du har lederansvar for en...
Vælg din alder
Hvilken type institution/arbejdsplads har du lederansvar for?

?

Vælg den type, som bedst beskriver din arbejdsplads. Også selvom du kun bruger en del af din arbejdstid på ledelse, eller har en overordnet leder.
Vælg den kategori, der bedst matcher dit ledelsesniveau?

?

Hvis du er leder af en SFO, områdeleder eller i øvrigt refererer direkte til en chef i forvaltningen skal du vælge kategorien: Leder som ikke refererer til en anden leder på BUPL’s lederoverenskomst.
Hvor mange år har du arbejdet som leder?

?

Angiv hvor mange år, du har arbejdet som leder på det pædagogiske område i alt. Hvis du har haft en pause mellem to lederjob, hvor du fx har været pædagog, skal du tælle begge perioder, du har arbejdet som leder.
Hvem er din overordnede?
Har du gennemført en hel eller dele af en diplom i ledelse?
Hvor mange ansatte er du leder for?

?

Pædagoger, lærere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, køkkenpersonale, kontoransatte m.fl. Hvis du er leder af ledere tæller disses ansatte også med.
Hvor mange ledere er du leder for?
Har du budget ansvar?

?

Vælg del/medansvar, hvis du deler budgetansvaret med en kollega/leder, eller hvis du kun er budgetansvarlig for en del af institutionens samlede budget.
Hvor stort er dit samlede budget (angivet i millioner)?
Bupl mennesker

Nedre kvartil


Median 


Øvre kvartil


Print